تبلیغات
كشكول رئیسی - مصدر الاراجیف - علائم آخرالزمان

برای بهتر شدن مطالب مهمترین عامل نظرات سازنده شما دوستان عزیز میباشد.

شماره ١ :

خطبه پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم در باره
نشانه‏ هاى آستانه قیامت

روزى پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم خطبه‏ اى ایراد فرمود: در ضمن اظهار داشت! نیکوترین‏ گفتارها قرآن و بهترین راهنما خداوند است و بدترین چیزها بدعتى است که در دین پیدا شود و هر بدعتى گمراهى است مردى عرض کرد: قیامت چه موقع است؟ فرمود: مسئول وسائل در ندانستن زمان وقوع آن یکسانند، اما بدان که به طور ناگهانى وقوع می یابد پرسید: نشانه‏ هایش را بر ایمان بیان کن؟ فرمود: قیامت بر پا نمی شود، مگر هنگامى که به علم (دین) عمل نشود و لغزشها و فتنه‏ ها زیاد گردد و هرج و مرج بر مردم حاکم گردد و نا امنى بر همه جا سایه خویش را بگستراند و آنچه را که باید، آباد کنند، خراب نمایند (مانند دین و آخرت) و آنچه را که باید خراب شود، آباد نمایند (مانند بدعت و علاقه به دنیا) در آن هنگام یک خسوف (و ماه گرفتگى) در مشرق و یکى در مغرب رخ دهد و خورشید از مغرب طلوع نماید، و «دابة الارض» ظاهر گردد و دجّال خروج کند و یأجوج و مأجوج در دنیا پراکنده شوند، و «عیسى بن مریم علیه السّلام» از آسمان فرود آید و نسیمى (از لا مذهبى) از سوى یمن بوزد، که براى کسى خردلى ایمان باقى نگذارد و آتشى از سوى «عدن» مشتعل گردد که شهرها را فراگیرد و مردمان شرور و فتنه‏ گر را بسوزاند باز پرسیدند: چه وقت است؟ فرمود: هنگامى است که : قاریان قرآن، به حاکمانتان، رنگ دین بخشند) ولى در واقع ایمان ندارند) و اغنیا را بزرگ بشمارید و فقرا را کوچک و غنا و فحشاء در میانتان رواج یابد، و ساختمان هاى آسمان خراش بالا رود و قرآن را با غنا بخوانید و اهل باطل بر اهل حقّ چیره گردند و امر به معروف و نهى از منکر کم شود و نمازها تباه و شهوت ها دنبال گردد و به سوى هوا و هوس بروید و حاکمان جور را مقدم بدارید، و به مردم خیانت کنند و وزیران فاسق به کار گمارده شوند، و حرص مال دنیا به قاریان (قرآن) راه یابد و نفاق در میان علما توسعه پیدا کند، و حق ضعیف از قوى ستانده نشود و قداست امت و مردم از میان برود و در این وقت است که بلاها بر سر مردم فرود آید. در آن زمان مساجد را زینت دهند و قرآن ها را با طلا مزیّن سازند و منبرها بالا بروند و صفوف مردم بسیار گردد و صداى گریه و زارى در مسجدها به گوش رسد و پیکرها اجتماع کنند، ولى زبانها و روشها مختلف باشد، و دین لقلقه زبان گردد، و اگر به او مالى بدهى سپاسگزار است و اگر ندهى، کفران نعمت کند، به کوچک ترحم نمى‏ کنند و بزرگ را احترام نمى‏ نمایند، و خود را بر دیگران مقدّم مى‏ دارند و حریم ها لگ دمال مى‏ گردد و در صدور حکم، ستم روا دارند و کارها به دست نااهلان بیفتد، و کودکان (و افراد بى‏ اصل و نسب) مالک امور گردند و)مقدارى) از کارها به دست زنان بیفتد، و مردان به طلا و نقره زینت کنند و ابریشم بپوشند و کنیزکان را اسیر و صله رحم را قطع کنند و راهها را ناامن سازند، و باجگیران را (بر امور) منصوب نمایند و با مسلمانان مى ‏جنگند و با کفّار سازش می‏کنند، در این هنگام است که :

باران بسیار مى‏ بارد اما گیاهان و نباتات کم مى ‏رویند و جاهلان زیاد و دانایان کمند و حاکمان بسیار،اما افراد امین کمند و در این زمان معدنى بزرگ از طلا در نزدیکى رود فرات ظاهر مى‏ گردد، که مردم بسیارى به خاطر آن کشته مى‏ شوند و از هر صد نفر، نود و نه نفر جان مى‏ بازد و یک نفر سالم مى ‏ماند.از ارشاد القلوب-ترجمه سلگى ج‏1 ١٧۴-١٧٧ خطبه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم
در باره نشانه‏ هاى آستانه قیامت