تبلیغات
كشكول رئیسی - مصدر الاراجیف - مطالب مرداد 1394

برای بهتر شدن مطالب مهمترین عامل نظرات سازنده شما دوستان عزیز میباشد.

از روح و تن و حدود ما بیزاریم

تاریخ:1394/05/19-13:38
از روح و تن و حدود ما بیزاریم

از آنچه نبـــود و بود ما بیزاریم

گفتنـد فلاســفه هــمان اول کار

از حکمت و از وجـود ما بیزاریم

(سید علیرضا رئیسی گرگانی)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اما اگـــــــریســــت گر کمی صبر کنی

تاریخ:1394/05/13-10:11
اما اگـــــــریســــت گر کمی صبر کنی

پــــرواز دریســـت گــر کمی صبر کنی

آغــــوش مــــن و قلـــب پـــر از ایمانت

چون بال و پریست گر کمی صبر کنی

( سید علیرضا رئیسی گرگانی)

 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

با جـاذبـه ی ســیب تــو درگیر شدم

تاریخ:1394/05/12-07:18


با جـاذبـه ی ســیب تــو درگیر شدم

آهـــو بچــه ای به پنجه ی شیر شدم

گفتی که چه وقت اوج شیرینی ماست

گفتـــم شکــمی که از لبت سیر شدم

(سید علیرضا رئیسی گرگانی)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

لبخند بزن حریص فرما من را

تاریخ:1394/05/11-14:00


لبخــــند بزن حریص فرما من را


پهلوی خودت جلیس فرما من را


کبریـت بزن به قلب من با دیده


یک شــخصیت نفیـــس فـــرما من را


(سید علیرضا رئیسی گرگانی)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()